bezpłatne szkolenie online

Kurs radzenia sobie ze stresem

zapisz się

Można uzyskać dofinasowanie do szkoleń z PARP.  Zapraszamy do Baza Usług Rozwojowych, w której zamieszczane są poszczególne szkolenia, jest ona prowadzona przez PARP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania nawet do 80% dofinansowania na szkolenia dla swoich pracowników.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie jest ogólnodostępne. Skorzystać z finansowania mogą wszystkie firmy prowadzące swoją działalność na terenie Polski oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło). 
  

 VIDI Centrum Rozwoju Kadr realizuje takie szkolenia - zapraszamy do zapoznania się z listą naszych usług: SZKOLENIA

Jeżeli w bazie nie ma szkolenia odpowiadającego Państwa potrzebom, zapraszamy do kontaktu w celu doprecyzowania tematyki/lokalizacji/terminu.

 

FINANSOWANE USŁUG ROZWOJOWYCH

  • Bon rozwojowy  Pierwszy ze schematów finansowania usług rozwojowych realizowany będzie przy wykorzystaniu bonu rozwojowego. Obowiązuje on tylko w trzech województwach: lubuskim, łódzkim i małopolskim.
  • Konta przedpłacone Drugi schemat finansowania usług jest bardzo podobny do systemu bonowego, z wyjątkiem tego, że nie zakłada istnienia bonu. Obowiązuje on wyłącznie w województwie śląskim.
  • Refundacja kosztów usługi rozwojowej Trzeci schemat zakłada refundację kosztów usługi rozwojowej. Obowiązuje on w pozostałych dziesięciu województwach.

  

DODATKOWO POLECAMY: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ 

 

Uzyskanie dofinasowania – sposób postępowania:

Przedsiębiorcy sektora MSP mogą wyszukać bądź zamówić (sprofilowane według swoich potrzeb) szkolenia, doradztwo, coaching itd. z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

  

Gdzie szukać informacji dotyczących finansowania usług w regionie?

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie:

Znajdź punkt informacyjny na stronie:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Zadzwoń do wskazanego punktu informacyjnego.

 

Jeśli interesujesz się dofinansowaniem na szkolenia firmowe, napisz do nas wiadomość: szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń tel. 32 470 11 75.