Kontrola zarządcza

Szkolenie na temat Kontroli Zarządczej skierowane jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych (Urzędów, Jednostek Budżetowych, Samorządowych, Instytucji Kultury), głównych księgowych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Przedmiotem warsztatów są realne trudności uwzględniające specyfikę danego sektora oraz potrzeby uczestników biorących udział w szkoleniu.

Celem naszego szkolenia jest ukazanie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania
w każdej jednostce budżetowej. W trakcie szkolenia poruszone zostają kwestie wchodzące w zakres kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej, oraz jaki jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej.

Nasz praktyczny warsztat powoli Państwu znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zbudować zasady formalno-organizacyjne zarządzania ryzykiem oraz jak skutecznie zarządzać nimi, z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i wytycznych Ministra Finansów. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.

Cel szkolenia:

 przedstawienie systemu zarządzania środkami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie kontroli zarządczej
 poznanie prawnych zasad systemu kontroli zarządczej;
 poznanie praktycznych rozwiązań i możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej;
 poznanie standardów i celów kontroli zarządczej
 przedstawienie różnych podejść do ostatecznego pożądanego kształtu kontroli zarządczej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 nabycie umiejętności interpretacji obowiązujących przepisów prawa
 poznanie obowiązków spoczywających na wszystkich szczeblach zarządczych
 sprawny przebieg informacji w systemie kontroli zarządczej
 poznanie procedury zarządzania finansami publicznymi

Konrad K.- Kontrola zarządcza

„Bardzo dobre.”

Robert G. - po szkoleniu Obsługa klienta

„Jedno z kilku bardzo ciekawych szkoleń, które dokładnie uzupełniają potrzeby.”

Anna W. - Mobbing

„W przyjemny i przystępny sposób przekazana wiedza.”

Zbigniew K.- Ochrona danych osobowych

„Najbardziej podoba mi się forma warsztatowa szkolenia. Uwag nie mam.”

Janusz M. - Kontrola zarządcza

„Szkolenie czytelne wraz z czynnym udziałem.”

Aby skorzystać z warsztatu i doskonalić swoje umiejętności prosimy o kontakt pod adresem e-mail szkolenia@superszkolenia.pl bądź pod numerem telefonu 32 470 11 75.

Pobierz Formularz PDF

Kliknij, aby pobrać formularz, wypełnij i odeślij do nas faxem na numer 32 757 00 36 lub na adres email: szkolenia@superszkolenia.pl

pobierz

Zgłoszenie Online

Kliknij, aby zgłosić udział w szkoleniu poprzez formularz online.

zgłoś się

Kontakt Telefoniczny

Skontaktuj się z konsultantem pod podany numer poniżej.
Profesjonalni konsultanci rzetelnie pomogą Ci w dokonaniu rezerwacji.

Telefon 32 470 11 75

Korzyści

bezterminowy kontakt z trenerem

gratis porady i wsparcie

warsztatowy charakter zajęć, małe grupy – indywidualne podejście

poznanie procedury zarządzania finansami publicznymi

poznanie obowiązków przepisów prawa

Program

Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia,które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.Szczegółowy program szkolenia umieszczony w pliku PDF pobierz

Szkolenie tylko
Dla Twojej Firmy?

Wyslij zapytanie na adres szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń na numer 32 470 11 75