bezpłatne szkolenie online

Kurs radzenia sobie ze stresem

zapisz się

Obsługa klienta

Podczas tych warsztatów uczestnicy poznają najważniejsze zasady budowania pożądanego kontaktu z Klientem, a także dowiedzą się jak reagować w trudnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w trakcie tych rozmów. Dzięki uświadomieniu sobie znaczenia swojego stanowiska pracy uczestnik szkolenia będzie w przyszłości właściwie kreować wizerunek firmy. Jakością świadczonych usług i okazywaniem zainteresowania wpłynie na zachowanie Klientów. Uczestnik zdobędzie niezbędne umiejętności radzenia sobie z emocjami Klientów oraz praktycznego stosowania zasad komunikacji międzyludzkiej. Celem warsztatów jest poznanie sposobów skutecznego prezentowania oferty i zwalczania obiekcji. Uczestnicy poznają sposoby zwiększania lojalności Klientów oraz budowania trwałych relacji z Klientem.

Aby skorzystać z warsztatu i doskonalić swoje umiejętności prosimy o kontakt pod adresem e-mail szkolenia@superszkolenia.pl bądź pod numerem telefonu 32 470 11 75.

Pobierz Formularz PDF

Kliknij, aby pobrać formularz, wypełnij i odeślij do nas faxem na numer 32 757 00 36 lub na adres email: szkolenia@superszkolenia.pl

pobierz

Zgłoszenie Online

Kliknij, aby zgłosić udział w szkoleniu poprzez formularz online.

zgłoś się

Kontakt Telefoniczny

Skontaktuj się z konsultantem pod podany numer poniżej.
Profesjonalni konsultanci rzetelnie pomogą Ci w dokonaniu rezerwacji.

Telefon 32 470 11 75

Korzyści

warsztatowy charakter zajęć

małe grupy – indywidualne podejście

bezterminowy kontakt z trenerem

gratis porady i wsparcie

Cel szkolenia

  • rozwinięcie u uczestników umiejętności profesjonalnego prowadzenia rozmowy poprzez praktyczne ćwiczenia skutecznej komunikacji z Klientem

  • zwiększenie samoświadomości jakie znaczenie ma dla firmy Klient

  • kontrolowanie własnych emocji i stworzenie przyjemnej atmosfery rozmowy

  • doskonalenie umiejętności związanych z efektywnym reagowaniem na zastrzeżenia Klienta

  • kształcenie umiejętności z zakresu wykorzystanie skutecznych technik reagowania na zachowania trudnych klientów, techniki odpierania zastrzeżeń

  • rozwój umiejętności asertywnego zachowania i wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy poprzez dobre relacje z Klientami

Program

Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia,które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.Szczegółowy program szkolenia umieszczony w pliku PDF pobierz

Szkolenie tylko
Dla Twojej Firmy?

Wyslij zapytanie na adres szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń na numer 32 470 11 75