bezpłatne szkolenie online

Kurs radzenia sobie ze stresem

zapisz się

Zarządzanie zmianą

tel. 32 470 11 75                                SZKOLENIE DEDYKOWANE 

Zmiany w nowoczesnej firmie są czymś nieuniknionym, dlatego menedżerowie chcący osiągać najlepsze wyniki muszą wykazać się gotowością do zmian i dużym zaangażowaniem. Pamiętaj wprowadzanie zmian to Twoja przewaga nad konkurencją. Badania pokazują, że ponad 70% zmian w organizacji jest źle przeprowadzana i nie przynosi założonych celów. To generuje frustracje, zniechęcenie, i negatywne nastawienie pracowników. Dlatego, tak ważne jest, aby każdy znał podstawowe mechanizmy wdrażania i przeprowadzania zmian, ponieważ to one gwarantują sukces, lecz niewątpliwie wymagają umiejętności i znajomości ich procesu.

Korzyści dla Ciebie: 

poznasz metodologię zarządzania zmianą
nabędziesz umiejętności planowania zmian
nabędziesz umiejętności zarządzania ryzykiem podczas wdrażania zmian
poznasz psychologiczne aspektu zmiany
nauczysz się rozpoznawać i radzić sobie z oporem
poznasz technik wdrażania zmiany w pracy i życiu

Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności trafnej identyfikacji obszarów do zmiany oraz budowania motywacji do zmian wśród pracowników. Przekażemy Państwu wiedzę z zakresu psychologii zmiany oraz praktycznych wskazówek wpływu społecznego. Często wprowadzenie zmian w firmie spoczywa na barkach HR, dlatego warto poznać mechanizmy psychologiczne związane ze zmianą.

Celem szkolenia ZARZĄDZANIE ZMIANĄ jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz zdobycie umiejętności z zakresu metod i technik zarządzania zmianą. Przekonanie uczestników szkolenia o nieuchronności zmian. Rozumienie mechanizmów psychologicznych występujących w zarządzaniu zmianą. Uzyskanie jednorodnego rozumienia potrzeby specyficznego podejścia do komunikacji i stylu zarządzania w sytuacji zmiany. Nabycie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z oporem (w tym z oporem biernym). Umiejętności udzielania informacji zwrotnej dotyczącej skutecznego/nieskutecznego modyfikowania działań w sytuacji zmian.

Szkolenie jest dedykowane dla menadżerów i specjalistów z działów PR odpowiedzialnych za komunikację wewnętrzną oraz dla osób odpowiedzialnych za procesy change management w organizacji. 

Szkolenia prowadzone przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia. Warsztat szkoleniowy to 20% czasu szkolenia-teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia, 80% czasu szkolenia-ćwiczenia indywidualne i zespołowe, case studies-dynamiczne, wypełnione przykładami, symulacjami i praktyką.


„Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.” Dominick Coniguliaro

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe (16 godzin szkoleniowych).

SZKOLENIE DEDYKOWANE - program zostanie szczegółowo dostosowany do potrzeb Twojej firmy. W przypadku szkolenia jednodniowego zostaną wybrane elementy, które są dla Ciebie istotne. Szczegóły do ustalenia.

CHCESZ ZWIĘKSZYĆ SKUTECZNOŚĆ DZIAŁAŃ TWOICH HANDLOWCÓW?  Chcesz to szkolenie w formie dedykowanej ? Napisz szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń tel. 32 470 11 75

Opinie uczestników szkoleń:

Aby skorzystać z warsztatu i doskonalić swoje umiejętności prosimy o kontakt pod adresem e-mail szkolenia@superszkolenia.pl bądź pod numerem telefonu 32 470 11 75.

Pobierz Formularz PDF

Kliknij, aby pobrać formularz, wypełnij i odeślij do nas faxem na numer 32 757 00 36 lub na adres email: szkolenia@superszkolenia.pl

pobierz

Zgłoszenie Online

Kliknij, aby zgłosić udział w szkoleniu poprzez formularz online.

zgłoś się

Kontakt Telefoniczny

Skontaktuj się z konsultantem pod podany numer poniżej.
Profesjonalni konsultanci rzetelnie pomogą Ci w dokonaniu rezerwacji.

Telefon 32 470 11 75

Korzyści

przedstawienie metodologii zarządzania zmianą

nauka umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z oporem

przedstawienie technik wywierania wpływu, których można etycznie użyć zarządzając zmianą

Cel szkolenia

  • nauka umiejętności planowania zmian

  • nauka umiejętności zarządzania ryzykiem podczas wdrażania zmian

  • prezentacja mini wykładów na temat psychologicznego aspektu zmiany

  • nauka umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z oporem

  • przedstawienie technik wdrażania zmiany w pracy i życiu.

Program

Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia,które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.Szczegółowy program szkolenia umieszczony w pliku PDF pobierz

Szkolenie tylko
Dla Twojej Firmy?

Wyslij zapytanie na adres szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń na numer 32 470 11 75