Kontrola Zarządcza

Szkolenie na temat Kontroli Zarządczej skierowane jest dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych (Urzędów, Jednostek Budżetowych, Samorządowych, Instytucji Kultury), głównych księgowych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych. Przedmiotem warsztatów są realne trudności uwzględniające specyfikę danego sektora oraz potrzeby uczestników biorących udział w szkoleniu.

Celem naszego szkolenia jest ukazanie prawnych uwarunkowań funkcjonowania systemu kontroli zarządczej oraz praktycznych rozwiązań, możliwych do zastosowania 
w każdej jednostce budżetowej. W trakcie szkolenia poruszone zostają kwestie wchodzące w zakres kontroli zarządczej, standardy i cele kontroli zarządczej, oraz jaki jest ostateczny pożądany kształt kontroli zarządczej.

Nasz praktyczny warsztat powoli Państwu znaleźć odpowiedź na pytanie, jak zbudować zasady formalno-organizacyjne zarządzania ryzykiem oraz jak skutecznie zarządzać nimi, z poszanowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i wytycznych Ministra Finansów. Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną.

Cel szkolenia:

 przedstawienie systemu zarządzania środkami publicznymi ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie kontroli zarządczej
 poznanie prawnych zasad systemu kontroli zarządczej;
 poznanie praktycznych rozwiązań i możliwymi do zastosowania w każdej jednostce budżetowej;
 poznanie standardów i celów kontroli zarządczej
 przedstawienie różnych podejść do ostatecznego pożądanego kształtu kontroli zarządczej.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 nabycie umiejętności interpretacji obowiązujących przepisów prawa
 poznanie obowiązków spoczywających na wszystkich szczeblach zarządczych
 sprawny przebieg informacji w systemie kontroli zarządczej
 poznanie procedury zarządzania finansami publicznymi

Michał K.- Budżetowanie zakupów

„Bardzo konstruktywne, przejrzyste, profesjonalnie przeprowadzone szkolenie.”

Agata P.- po szkoleniu Controlling dla Kadry Menedżerskiej

„Świetnie przeprowadzone szkolenie, bardzo miła atmosfera, wartościowe warsztaty.”

Jarosław K.- szkolenie Finanse dla niefinansistów

 „Wzorowo, sympatycznie, poznawczo, trafiona forma przekazu.”

Paweł Ż.- szkolenie Controlling dla kadry menedżerskiej

„10/10 Przyjemna atmosfera, dużo ćwiczeń, ciekawe, praktyczne przykłady.”

Magdalena K.- Kontrola Zarządcza

 „Bardzo pozytywnie. Warsztaty dały mi bardzo dużo + teoria. Bardzo ciekawa i interesująca forma szkolenia.”

Tomasz S. po szkoleniu Kontrola Zarządcza

„Profesjonalne, miła atmosfera.”

Aby skorzystać z warsztatu i doskonalić swoje umiejętności prosimy o kontakt pod adresem e-mail szkolenia@superszkolenia.pl bądź pod numerem telefonu 32 470 11 75.

Pobierz Formularz PDF

Kliknij, aby pobrać formularz, wypełnij i odeślij do nas faxem na numer 32 757 00 36 lub na adres email: szkolenia@superszkolenia.pl

pobierz

Zgłoszenie Online

Kliknij, aby zgłosić udział w szkoleniu poprzez formularz online.

zgłoś się

Kontakt Telefoniczny

Skontaktuj się z konsultantem pod podany numer poniżej.
Profesjonalni konsultanci rzetelnie pomogą Ci w dokonaniu rezerwacji.

Telefon 32 470 11 75

Korzyści

warsztatowy charakter zajęć

małe grupy – indywidualne podejście

bezterminowy kontakt z trenerem

gratis porady i wsparcie

Program

Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia,które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.Szczegółowy program szkolenia umieszczony w pliku PDF pobierz

Szkolenie tylko
Dla Twojej Firmy?

Wyslij zapytanie na adres szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń na numer 32 470 11 75