bezpłatne szkolenie online

Kurs radzenia sobie ze stresem

zapisz się

Lean Manufacturing w praktyce – symulacja procesu produkcyjnego

Celem szkolenia jest praktyczne zaprezentowanie metod produkcyjnych ujętych pod nazwą Lean Manufacturing w zakresie optymalizacji procesów, kontroli jakości oraz efektywności wykorzystania dostępnych zasobów. Uczestnicy będą aktywnie brać udział w działaniu wypracowanych przez siebie systemów produkcji tak aby być w stanie zaobserwować różnice pomiędzy poszczególnymi etapami udoskonalania schematu linii produkcyjnej oraz zgłaszać przez cały czas trwania symulacji swoje własne sugestie usprawnień. Szkolenie podzielone jest na 4 rundy.

Jaką wiedzę zdobędą uczestnicy? z praktycznego punktu widzenia : jakie są najważniejsze narzędzia Lean Manufacturing tworzące cały system, zarówno od strony wytwarzania, jak również logistyki i organizacji miejsca pracy w jaki sposób zorganizować działanie systemu produkcyjnego aby zoptymalizować proces wytwarzania, zagwarantować właściwą jakość produktów oraz zoptymalizować wykorzystanie zasobów ludzkich, w jaki sposób obniżyć koszt wytwarzania oraz koszty związane z utrzymaniem infrastruktury produkcyjnej

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy po szkoleniu? Będą potrafili przełożyć z łatwością zaobserwowane rozwiązania na własne doświadczenia oraz wdrożyć je we własnej firmie określić obszary wymagające usprawnienia zaproponować najtrafniejsze rozwiązanie dążące do polepszenia optymalizacji procesów, podwyższenia jakości oraz efektywności wykorzystania dostępnych zasobów (ludzkich i materiałowych)

Aby skorzystać z warsztatu i doskonalić swoje umiejętności prosimy o kontakt pod adresem e-mail szkolenia@superszkolenia.pl bądź pod numerem telefonu 32 470 11 75.

Pobierz Formularz PDF

Kliknij, aby pobrać formularz, wypełnij i odeślij do nas faxem na numer 32 757 00 36 lub na adres email: szkolenia@superszkolenia.pl

pobierz

Zgłoszenie Online

Kliknij, aby zgłosić udział w szkoleniu poprzez formularz online.

zgłoś się

Kontakt Telefoniczny

Skontaktuj się z konsultantem pod podany numer poniżej.
Profesjonalni konsultanci rzetelnie pomogą Ci w dokonaniu rezerwacji.

Telefon 32 470 11 75

Korzyści

samodzielne opracowanie najefektywniejszego schematu działania systemu produkcyjnego

wprowadzanie ulepszeń linii produkcyjnej stopniowo, metodą małych kroków

możliwość bezpośredniej i natychmiastowej weryfikacji słuszności i efektywności wprowadzonych ulepszeń

dokonanie każdorazowo wyliczenia kosztów, które produkcja generuje oraz zysków, które przynosi

Cel szkolenia

  • zaprezentowanie metod produkcyjnych

  • optymalizacja procesów kontroli jakości

  • efektywności wykorzystania dostępnych zasobów

  • efektywności logistyki i organizacji miejsca pracy

Program

Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia,które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.Szczegółowy program szkolenia umieszczony w pliku PDF pobierz

Szkolenie tylko
Dla Twojej Firmy?

Wyslij zapytanie na adres szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń na numer 32 470 11 75