bezpłatne szkolenie online

Kurs radzenia sobie ze stresem

zapisz się

System Kaizen w firmie – element strategii przedsiębiorstwa

Kaizen jest jedną z bardziej znanych i najchętniej stosowanych japońskich technik zarządzania. Oznacza udoskonalenie i jest podstawą filozofii Ciągłego Doskonalenia (Continuous Improvement), która jest stosowana powszechnie nie tylko przez firmy japońskie. Założeniem Kaizen jest ciągłe poszukiwanie i wdrażanie nawet drobnych usprawnień we wszystkich dziedzinach działalności i na każdym stanowisku pracy. Warunkiem jest jednak uzyskanie jak największej liczby sugestii oraz jak największego zaangażowania w działania usprawniające ze strony pracowników.

Aby firma mogła zrealizować ten cel, kluczowe jest wdrożenie systemu (zestawu wymagań i jasno wyznaczonych celów) Kaizen.

Celem szkolenia dla osób, które są już zaznajomione z podstawami filozofii Kaizen, zaprezentowanie kompleksowego podejścia gwarantującego właściwe zarządzanie innowacją w przedsiębiorstwie oraz stworzenie efektywnego systemu zgłaszania i wprowadzania udoskonaleń (począwszy od nastawienia na Kaizen ze strony pracowników, poprzez system dokonujący selekcji zgłoszonych sugestii, aż po system wynagrodzenia motywujący do dalszego zgłaszania udoskonaleń).

Jakie umiejętności zdobędą uczestnicy szkolenia? Dowiedzą się jakie działania i zmiany organizacyjne podjąć, aby faworyzować stworzenie systemu zgłaszania i realizacji usprawnień, jakie czynniki mogą pomagać, a jakie opóźniać, wdrożenie systemu opartego o Ciągłego Udoskonalanie w firmie (Continuous Improvement) dlaczego innowacja jest jednym z kluczowych czynników sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w jaki sposób wynagradzać za usprawnienia w sposób motywujący dla pracowników

Czego uczestnicy nauczą się na szkoleniu? Przede wszystkim dokonać wyboru kryteriów selekcji zgłoszonych usprawnień zaprojektować działania wspierające system Kaizen wg schematu : ustalenie standardu > udoskonalenie > ustalenie nowego standardu > rozpowszechnienie dokonać analizy kosztowej wprowadzonych usprawnień.

Grupa docelowa : wyższa kadra menadżerska, kadra kierownicza średniego szczebla, specjaliści, inżynierowie.

Aby skorzystać z warsztatu i doskonalić swoje umiejętności prosimy o kontakt pod adresem e-mail szkolenia@superszkolenia.pl bądź pod numerem telefonu 32 470 11 75.

Pobierz Formularz PDF

Kliknij, aby pobrać formularz, wypełnij i odeślij do nas faxem na numer 32 757 00 36 lub na adres email: szkolenia@superszkolenia.pl

pobierz

Zgłoszenie Online

Kliknij, aby zgłosić udział w szkoleniu poprzez formularz online.

zgłoś się

Kontakt Telefoniczny

Skontaktuj się z konsultantem pod podany numer poniżej.
Profesjonalni konsultanci rzetelnie pomogą Ci w dokonaniu rezerwacji.

Telefon 32 470 11 75

Korzyści

prezentacja wymagań, które system zgłaszania usprawnień powinien spełniać aby zapewnić pełne zaangażowanie i współpracę ze strony pracowników na wszystkich szczeblach organizacji

przedstawienie w praktyce poszczególnych etapów wdrażania systemu Kaizen w firmie

prezentacja symulacji kosztowych związanych z wprowadzeniem systemu Kaizen

Cel szkolenia

  • wzrost efektywności przedsiębiorstwa

  • wzrost zaangażowania pracowników w działalność firmy

  • wzrost wydajności pracy

  • zwiększenie zysków firmy

Program

Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia,które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.Szczegółowy program szkolenia umieszczony w pliku PDF pobierz

Szkolenie tylko
Dla Twojej Firmy?

Wyslij zapytanie na adres szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń na numer 32 470 11 75