Bezpłatne szkolenie

vcc vcc

Certyfikat jakości szkoleń

Menu ×

Szkolenia dedykowane
Kalendarium Blog
Kontakt

PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH - nowe zasady prowadzenia akt osobowych w 2019 roku

Superszkolenia Szkolenia otwarte oraz dedykowane PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH - nowe zasady prowadzenia akt osobowych w 2019 roku

Poznaj nowe zasady prowadzenia akt osobowych w 2019 roku.


Szkolenie pokazuje na przykładach jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracowników. Na realnych przykładach pokażemy zmiany w aktach osobowych związane ze zmianą przepisów w 2019. 

Warsztat prowadzony jest przez praktyka prawa pracy, czasu pracy. Ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji akt pracowniczych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., a także jak na obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej wpłynęło nowe rozporządzenie unijne w zakresie ochrony danych osobowych.DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:


Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów kadr i płac, właścicieli firm, którzy samodzielnie prowadzą politykę kadrową w swojej firmie. 

W szkoleniu mogę wziąć udział osoby, które są zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy. 


Korzyści dla Ciebie: 

dowiesz się jakie  zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,

przygotowanie do pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników

utrwalania danych pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji czynności prawa pracy, w tym zatrudniania


  

Szkolenia prowadzone przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi.  Co oznacza, że uczestnicy dostają do ręki gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia. Warsztat szkoleniowy to 20% czasu szkolenia-teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia, 80% czasu szkolenia-ćwiczenia indywidualne i zespołowe, case studies-dynamiczne, wypełnione przykładami, symulacjami i praktyką. 


Prowadzone przez Trenerów z dużym doświadczeniem biznesowym.

 

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowe ( 8  godzin szkoleniowych).

Pobierz program tego szkolenia w formie pliku PDF: Pobierz plik
To szkolenie dostępne jest tylko jako szkolenie dedykowane!
To szkolenie zorganizujemy specjalnie dla Państwa firmy. Dopasujemy program, czas i miejsce do Twoich potrzeb. Nie ma możliwości zapisania się na ogólnie dostępny termin.
Aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 32 470 11 75 lub złóż zapytanie on-line

Opinie uczestników tego szkolenia

Liliana
Bardzo pozytywne odczucia, zupełnie inne podejście do sprzedaży(...) wyłapywanie swoich błędów
Patrycja
Profesjonalnie, rzeczowo, bardzo miła atmosfera.. dużo ćwiczeń i nowych technik. Sprawdziłam ...działa :)
Paweł z Warszawy
Uważam, że szkolenie to pomoże mi być jeszcze lepszym handlowcem. WIEM ŻE JESTEM NAJDROŻSZY, CIESZY MNIE TO ! - dobrze wydane pieniądze.
Dominika
Chciałabym jeszcze raz podziękować za świetne szkolenie "Skuteczny Handlowiec". Dało do myślenia i pomogło w przeanalizowaniu swojego dotychczasowego podejścia do wielu spraw. Nie tylko pomogło w sferze zawodowej ale zmieniło się ogólnie moje podejście do ludzi. Teraz odnoszę większe sukcesy.
Emilia z Krakowa
Szkolenie przeprowadzone konkretnie z podaniem konkretnych przykładów zachowań Klientów i technik, sposobów radzenia sobie w konkretnej sytuacji.
Ewelina
Szkolenie b.pozytywne, spontaniczne, dające możliwość poruszania indywidualnych problemów.Nie pozostawiono pytań bez odpowiedzi. Ogromny plus- życiowe doświadczenie prowadzącego.
Monika
W pełni profesjonalne szkolenie na dany temat. Szkolenie oraz omówione kwestie dodatkowe zadane przez uczestników. Przykłady pomocne w zrozumieniu sprawy.
Grzegorz
Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Uzmysłowiło mi, że popełniam nadal dużo błędów w swojej pracy.
Dominik
Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób, dużo przykładów...
Marcin
Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Uzmysłowiło mi, że popełniam nadal dużo błędów w swojej pracy.

Korzyści

 • dowiesz się jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
 • nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,
 • przygotowanie do pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma poznanie nowych zasada prowadzenie akt osobowych zgodnie ze zmianami jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
 • Pokazanie jak na obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej wpłynęło nowe rozporządzenie unijne w zakresie ochrony danych osobowych

Program szkolenia

I. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Podział dokumentacji pracowniczej.
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych.
 • Omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ ) wprowadzonych w życie w 2017 roku.
II. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.
III. Część A akt osobowych - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
 • Dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
 • Przedwstępna umowa o pracę.
 • Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 • Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
 • Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
 • Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
IV. Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy.
 • Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
 • Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
 • Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
 • Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
 • Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa
V. Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.
 • Świadectwo pracy oraz pozostałe dokumenty.
VI. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Treść, zmiana, terminy
VII. Dokumentacja uprawnień rodzicielskich pracowników.
 • -elementy obowiązkowe i fakultatywne
VIII. Świadectwo pracy.
 • Nowe reguły wydawania świadectwa pracy.
 • Treść świadectwa pracy.
IX. Prowadzenie akt osobowych pracowników w szczególnych sytuacjach.
 • Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
 • Ponowne zatrudnienie tej samej osoby.
 • Pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę u jednego pracodawcy.
X. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem.
 • Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych.
 • Dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności).
 • Dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń).
 • Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.
 • Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego.
XII. Planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji pracowniczej.
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie? Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej. Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • Zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Planowane zmiany od 2019 roku.
 • Którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne – planowane zmiany.

Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia,które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.

Program partnerski VIDI

Zbuduj swoją niezależność finansową, dzięki swoim kontaktom.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uczestnictwa w programie
Szczegóły programu

Kontakt

ul. Opolska paw. 723

44-335 Jastrzębie Zdrój

32 757 00 36

Formularz kontaktowy

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać telefon kontaktowy
Proszę podać adres e-mail
Proszę wpisać treść wiadomości
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana do przesłania zapytania.
© VIDI - Centrum Rozwoju Kadr. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WirtuoziKodu.pl