Bezpłatne szkolenie

Menu ×

Szkolenia otwarte
Szkolenia dedykowane
Kalendarium Blog
Kontakt

Prowadzenie akt pracowniczych - nowe zasady prowadzenia akt osobowych w 2019 roku

Superszkolenia Szkolenia otwarte oraz dedykowane Prowadzenie akt pracowniczych - nowe zasady prowadzenia akt osobowych w 2019 roku

Poznaj nowe zasady prowadzenia akt osobowych w 2019 roku.

Szkolenie pokazuje na przykładach jak prawidłowo prowadzić akta osobowe pracowników. Na realnych przykładach pokażemy zmiany w aktach osobowych związane ze zmianą przepisów w 2019 r.


Warsztat prowadzony jest przez praktyka prawa pracy, czasu pracy. Ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji akt pracowniczych. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., a także jak na obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej wpłynęło nowe rozporządzenie unijne w zakresie ochrony danych osobowych.    


DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE:

Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów kadr i płac, właścicieli firm, którzy samodzielnie prowadzą politykę kadrową w swojej firmie. 

W szkoleniu mogę wziąć udział osoby, które są zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy. 


Korzyści dla Ciebie: 

dowiesz się jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej

przygotowanie do pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników

utrwalania danych pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji czynności prawa pracy, w tym zatrudniania


  


Szkolenia prowadzone przez VIDI Centrum Rozwoju Kadr są szkoleniami narzędziowymi. Oznacza to, że uczestnicy dostają gotowe narzędzia pracy, które mogą wykorzystać już następnego dnia. 20% czasu szkolenia-teoria (inspiracja) poparta przykładami z życia, 80% czasu szkolenia-ćwiczenia indywidualne i zespołowe, case studies-dynamiczne, wypełnione przykładami, symulacjami i praktyką. 

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowe ( 8  godzin szkoleniowych).


Pobierz program tego szkolenia w formie pliku PDF: Pobierz plik
To szkolenie dostępne jest tylko jako szkolenie dedykowane!
To szkolenie zorganizujemy specjalnie dla Państwa firmy. Dopasujemy program, czas i miejsce do Twoich potrzeb. Nie ma możliwości zapisania się na ogólnie dostępny termin.
Aby poznać szczegóły skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem 696 918 316 lub złóż zapytanie on-line

Opinie uczestników tego szkolenia

Liliana
Bardzo pozytywne odczucia, zupełnie inne podejście do sprzedaży(...) wyłapywanie swoich błędów
Patrycja
Profesjonalnie, rzeczowo, bardzo miła atmosfera.. dużo ćwiczeń i nowych technik. Sprawdziłam ...działa :)
Paweł z Warszawy
Uważam, że szkolenie to pomoże mi być jeszcze lepszym handlowcem. WIEM ŻE JESTEM NAJDROŻSZY, CIESZY MNIE TO ! - dobrze wydane pieniądze.
Dominika
Chciałabym jeszcze raz podziękować za świetne szkolenie "Skuteczny Handlowiec". Dało do myślenia i pomogło w przeanalizowaniu swojego dotychczasowego podejścia do wielu spraw. Nie tylko pomogło w sferze zawodowej ale zmieniło się ogólnie moje podejście do ludzi. Teraz odnoszę większe sukcesy.
Emilia z Krakowa
Szkolenie przeprowadzone konkretnie z podaniem konkretnych przykładów zachowań Klientów i technik, sposobów radzenia sobie w konkretnej sytuacji.
Ewelina
Szkolenie b.pozytywne, spontaniczne, dające możliwość poruszania indywidualnych problemów.Nie pozostawiono pytań bez odpowiedzi. Ogromny plus- życiowe doświadczenie prowadzącego.
Monika
W pełni profesjonalne szkolenie na dany temat. Szkolenie oraz omówione kwestie dodatkowe zadane przez uczestników. Przykłady pomocne w zrozumieniu sprawy.
Grzegorz
Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Uzmysłowiło mi, że popełniam nadal dużo błędów w swojej pracy.
Dominik
Szkolenie prowadzone w bardzo profesjonalny sposób, dużo przykładów...
Marcin
Szkolenie przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Uzmysłowiło mi, że popełniam nadal dużo błędów w swojej pracy.

Korzyści

 • dowiesz się jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
 • nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej
 • przygotowanie do pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma poznanie nowych zasada prowadzenie akt osobowych zgodnie ze zmianami jakie zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.
 • Pokazanie jak na obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej wpłynęło nowe rozporządzenie unijne w zakresie ochrony danych osobowych

Program szkolenia

I. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Podział dokumentacji pracowniczej.
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych.
 • Omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ ) wprowadzonych w życie w 2017 roku.
II. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.
III. Część A akt osobowych - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy.
 • Dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
 • Przedwstępna umowa o pracę.
 • Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 • Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
 • Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
 • Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
IV. Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy.
 • Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
 • Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
 • Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
 • Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
 • Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa
V. Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia.
 • Świadectwo pracy oraz pozostałe dokumenty.
VI. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Treść, zmiana, terminy
VII. Dokumentacja uprawnień rodzicielskich pracowników.
 • -elementy obowiązkowe i fakultatywne
VIII. Świadectwo pracy.
 • Nowe reguły wydawania świadectwa pracy.
 • Treść świadectwa pracy.
IX. Prowadzenie akt osobowych pracowników w szczególnych sytuacjach.
 • Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
 • Ponowne zatrudnienie tej samej osoby.
 • Pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę u jednego pracodawcy.
X. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem.
 • Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych.
 • Dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności).
 • Dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń).
 • Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.
 • Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego.
XII. Planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji pracowniczej.
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie? Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej. Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • Zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę. Planowane zmiany od 2019 roku.
 • Którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne – planowane zmiany.

Na szkolenie można zgłaszać zagadnienia,które chcą Państwo poruszyć z danego zakresu tematycznego.

Program partnerski VIDI

Zbuduj swoją niezależność finansową, dzięki swoim kontaktom.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uczestnictwa w programie
Szczegóły programu

Kontakt

ul. P. Skargi 6B

44-337 Jastrzębie-Zdrój

NIP: 651-102-47-89

Formularz kontaktowy

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać telefon kontaktowy
Proszę podać adres e-mail
Proszę wpisać treść wiadomości
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana do przesłania zapytania.
© VIDI - Centrum Rozwoju Kadr. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WirtuoziKodu.pl