Bezpłatne szkolenie

Menu ×

Szkolenia dedykowane
Kalendarium Blog
Kontakt

Coaching

Superszkolenia Coaching

Coaching indywidualny.

Coaching dla tych, którzy chcą więcej!!!

Interaktywny proces szkolenia dla pojedynczych osób lub firm, który ma na celu w przyspieszyć tempo rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnąć wyznaczony cel.
Wstępny zakres proaktywnego coaching’u z zakresu zarządzania zespołem i motywowania pracowników. Przy jego realizacji wykorzystamy osobiste, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi i organizacjami biznesowymi, jak wiedzę wypracowaną w trakcie realizacji grupowych i indywidualnych sesji szkoleniowych wydobywających mocne strony osób zarządzających zespołami pracowniczymi.

Kluczowe elementy zindywidualizowanego programu stanowią:

Zaproponowany na następnych stronach bardziej szczegółowy zakres tematyczny stanowi kompendium wiedzy i umiejętności menedżerskich, realizowany będzie w sposób programowo elastyczny, poszczególne kilkugodzinne sesje rozdzielone będą kilku-, kilkunastodniowymi przerwami pozwalającymi na praktyczne wdrożenie wypracowywanej wiedzy i umiejętności.

Kształt programu poszczególnych paneli zależeć będzie od:


W czasie treningu mogą być doskonalone takie umiejętności interpersonalne, jak:

  1. Efektywna komunikacja, oddziaływanie na innych ludzi
  2. Przekaz werbalny i niewerbalny (teoria góry lodowej), mowa ciała
  3. Techniki efektywnego zarządzania podległym personelem
  4. Sztuka przełamywania obiekcji,
  5. Skuteczne negocjacje
  6. Obrona przed psycho-manipulacjami
  7. Motywowanie ludzi, asertywność
  8. Zwiększenie umiejętności skutecznego budowania zespołu
  9. Techniki skutecznej prezentacji
  10. Oraz wiele innych aspektów związanych z osobistym rozwojem menadżera

Czas trwania:

Kilka-kilkanaście sesji warsztatowych realizowanych w odstępach, umożliwiających aktywne ćwiczenie w codziennych sytuacjach zadaniowych zdobytą w trakcie warsztatów wiedzę i umiejętności. Zaproponowana metodyka pozwala na korygowanie postawy i wyrabianie nowych nawyków. Gwarantuje również, że uczestnik treningu nie zostanie „przeładowany” wiedzą, co spowodowałoby wybiórcze przyswojenie poznanych technik i umiejętności.

Zwykle realizowane jest 30-35 godzin /osobę.
Jeden dzień to ok. 5-6 h warsztatowych.

Pre-works:

Przygotowywanie przez uczestnika przed poszczególnymi sesjami odpowiedzi wraz z przykładami na pytania inspirujące do dyskusji i ćwiczeń w trakcie warsztatów.

Post-works

Indywidualnie zlecane uczestnikowi ćwiczenia korespondujące z wypracowaną w trakcie poszczególnych sesji wiedzą. Przekazany zostanie wykaz literatury i publikacji internetowych korespondujących z tematyką warsztatów. Trenerzy pozostają do dyspozycji via poczta elektroniczna.

Program warsztatów coachingowego ma charakter wstępny i będzie podlegać modyfikacji w trakcie analizy poprzedzającej warsztaty coachingowe. Stanowi tylko zarys poruszanych zagadnień. Dobrego dnia i zapraszam na szkolenia.

Program partnerski VIDI

Zbuduj swoją niezależność finansową, dzięki swoim kontaktom.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uczestnictwa w programie
Szczegóły programu

Kontakt

ul. Opolska 1D

44-335 Jastrzębie Zdrój

NIP: 633-171-45-12

Formularz kontaktowy

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać telefon kontaktowy
Proszę podać adres e-mail
Proszę wpisać treść wiadomości
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana do przesłania zapytania.
© VIDI - Centrum Rozwoju Kadr. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WirtuoziKodu.pl