Bezpłatne szkolenie

Menu ×

Szkolenia dedykowane
Kalendarium Blog
Kontakt

Szkolenia dofinansowane

Superszkolenia Szkolenia dofinansowane

Dofinansowanie do szkoleń VIDI Centrum Rozwoju Kadr z PARP. 


Można uzyskać dofinansowanie do szkoleń z PARP.  Zapraszamy do Baza Usług Rozwojowych, w której zamieszczane są poszczególne szkolenia, jest ona prowadzona przez PARP w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość uzyskania nawet do 80% dofinansowania na szkolenia dla swoich pracowników.
Dofinansowanie jest ogólnodostępne. Skorzystać z finansowania mogą wszystkie firmy prowadzące swoją działalność na terenie Polski oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło).   
 

VIDI Centrum Rozwoju Kadr realizuje takie szkolenia - zapraszamy do zapoznania się z listą naszych usług: SZKOLENIA
Jeżeli w bazie nie ma szkolenia odpowiadającego Państwa potrzebom, zapraszamy do kontaktu w celu doprecyzowania tematyki/lokalizacji/terminu.  
 
  
  

INFORMACJE DOTYCZĄCE JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA Z BURDofinansowania są tylko dla przedsiębiorców i ich pracowników, nie dla osób fizycznych lub osób pracujących w instytucjach państwowych lub korporacjach.

1. Staranie o dofinansowanie należy rozpocząć od wpisania swojej firmy do BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH.Tutaj pod tym linkiem należy wypełnić dane: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register


UWAGA! Wpis w BUR musi mieć status jako FIRMA.


Po wypełnieniu tych danych nie ma konieczności oczekiwania na rejestrację, można nadal podejmować dalsze kroki w celu przygotowania dokumentacji.2. Dokumenty do Operatora mają być dostarczone wraz z zaświadczeniem o nie zaleganiu w ZUS i w US.


A. Złożyć do ZUSu i Urzędu Skarbowego prośbę o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i ze składkami ZUS (czas oczekiwania ok. 7 dni).


W szczególności zwracamy uwagę, iż w przypadku spółek osobowych tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej zaświadczenia z ZUS oraz US należy złożyć osobno dla spółki oraz osobno dla wspólników. Także w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, zaświadczenie należy przedłożyć osobno dla spółki jako podatnika lub płatnika i osobno dla wspólników.


Ponadto, Przedsiębiorca składa dokumenty do ubiegania się o wsparcie nie później niż na 1 miesiąc i nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia usług rozwojowych. Wraz z dokumentacją zgłoszeniową należy złożyć oświadczenie o braku równoczesnego aplikowania do innych Operatorów na dofinansowanie identycznych usług rozwojowych dla tych samych pracowników.B. Wypełnić dokumenty od Operatora pobrane ze strony.Znajdź punkt informacyjny na stronie:   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/Bardzo ważne jest szeroko opisane UZASADNIENIE WYBORU OFERTY wpisywane na FORMULARZY OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ NA SZKOLENIE:  Ubiegam się o dofinansowanie do … (nazwa szkolenia) w związku z … (podać powody, napisać, dlaczego to szkolenie, w czym pomoże, jakie umiejętności rozwinie, itd., itp.).  Napisz do nas - pomożemy z uzasadnieniem, dlaczego to szkolenie jest ważne dla Państwa firmy.
3. Wydrukować Kartę Usługi na kurs:Odpowiednia Karta na wybrane szkolenie znajduje się w BUR.
Podsumowując, potrzebne są 3 kategorie dokumentów do Operatora:


1. Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS i US

2. Karta usługi BUR 

3. Wypełnione dokumenty do Operatora Gdzie szukać informacji dotyczących finansowania usług w regionie? 

Wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Podmiotowych Systemów Finansowania udziela Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w danym regionie. Kontakty do regionalnych punktów informacyjnych znajdują się na stronie.  Znajdź punkt informacyjny na stronie:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/ . Zadzwoń do wskazanego punktu informacyjnego.

Jeśli interesujesz się dofinansowaniem na szkolenia firmowe, napisz do nas wiadomość: szkolenia@superszkolenia.pl lub zadzwoń tel. 32 470 11 75.  

Program partnerski VIDI

Zbuduj swoją niezależność finansową, dzięki swoim kontaktom.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami uczestnictwa w programie
Szczegóły programu

Kontakt

ul. Opolska 1D

44-335 Jastrzębie Zdrój

32 757 00 36

NIP: 633-171-45-12

Formularz kontaktowy

Proszę podać imię i nazwisko
Proszę podać telefon kontaktowy
Proszę podać adres e-mail
Proszę wpisać treść wiadomości
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wymagana do przesłania zapytania.
© VIDI - Centrum Rozwoju Kadr. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja WirtuoziKodu.pl